zeevisvereniging Scheveningen

Beste leden en vissers het is weer tijd voor de jaarlijkse, verplichte, botenkeuring en hieraan gekoppeld een algehele ledenvergadering. Deze vindt plaats op zaterdag 24 maart om 09.00 uur wat betreft de boten keuring en daaraan gekoppeld om ± 10.00 uur de algehele ledenvergadering.