zeevisvereniging Scheveningen

Mededelingen

Nederlands Kampioenschap Kleinbootvissen

Op verzoek van de NFB heeft de Jachtclub Scheveningen (JCS) dit jaar op zich genomen het Nederlands Kampioenschap kleinbootvissen te organiseren. Als datum voor het kampioenschap hebben wij na consultatie van de NFB 21 april gekozen. Met als uitwijkdata 28 april en 5 mei. Bijgaand treft u een flyer met de uitnodiging. Dit is een voorlopige flyer, waarop de namen van de sponsors nog niet staan vermeld omdat wij nog bezig zijn met de werving.

Om bekendheid aan dit evenement te geven informeren wij de ons bekende verenigingen waarvan de leden vaker aan zulke wedstrijden deelnemen. Ik zend een aantal kopieën van de flyer aan de mij bekende postadressen van de verenigingen.

Binnenkort zal ook weer onze internetsite (www.nkbootvissen.nl) beschikbaar zijn om in te schrijven. Op dit moment vindt u daar alleen een terugblik op het door ons georganiseerde kampioenschap 2015.

Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt €20 per boot. Verdere info over de wedstrijd en het wedstrijdreglement doen wij u de komende weken toekomen.