Notulen van de ALV van de HSV De Afrit Scheveningen, gehouden op 
Aanwezig: Bestuur, 
Afwezig: 
1. Welkom en opening.
Voorzitter Sjaak Jansen opent vergadering en heet een ieder welkom.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen van 24 maart 2018
Deze worden 

4. MJOP ( Meer Jaren Onderhoud).
Uitvoering van MJOP ( zie ook secretariaatverslag 2018) is succesvol afgerond wat betreft het jaar 2018. Ook in het jaar 2019 zullen wij div. werkzaamheden aan ons clubgebouw uitvoeren.

5. SOBF.

6. Bestuurlijke verantwoording.
a) Secretariaatverslag van Sj.Jansen. ( Uitleg)
b) Financieel verslag van H.Nutbey. Henk geeft uitleg over winst/verlies en onze vermogenspositie.
c) Verslag van de kascontrolecommissie de heren Henry Esajas en Dirk Lint. 

d) Botenkeuring verslag van de heer Wim Kombrink.

7. Benoeming kascontrolecommissie.

8. Bestuurssamenstelling.
Het huidige bestuur geeft aan ook het jaar 2018 weer beschikbaar te zullen zijn, wel met de opmerking dat de heren H.Nutbey (penningmeester) en G.Groen ( kantine zaken) er in 2019 mee zullen stoppen. Opnieuw is de vraag gesteld aan de leden om de open plek van secretaris in te vullen, teven zijn wij nog steeds op zoek naar barmedewerkers.

9. Contributie leden/donateurs 2018.
Aan de vergadering wordt gevraagd de leden/donateurs die niet meer te traceren zijn en wanbetalers te mogen afvoeren van de lijst. 

10. Rondvraag.

Notulen zijn opgemaakt en uitgewerkt door de voorzitter.

Categorie├źn: Mededelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *