Nieuwjaarswoord van de voorzitter.

Goedemiddag allemaal, namens het bestuur heet ik u welkom en fijn dat jullie gekomen zijn op deze nieuwjaarsreceptie.
Allereerst willen wij een moment stilstaan bij diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Familie, vrienden, leden, oud-leden en donateurs van onze vereniging. Maar ook staan we stil bij de zieken in onze nabijheid.
Ik voel mij vereerd om de eerste officiële speech in dit nieuwe jaar voor jullie te mogen houden. Afgelopen jaar is voorbij gevlogen, halverwege het jaar heb ik spreekwoordelijk het stokje over genomen van Sjaak Jansen en als nieuwe voorzitter komt er dan heel veel op je af. Maar ja, dat schijnt erbij te horen. Wij kunnen terugkijken op een jaar met up en downs. De BBQ en de mosselavond waren weer als vanouds top en het Open Schevenings Kampioenschap was zeker geslaagd en natuurlijk kunnen we terugkijken op een schitterend 40 jarige jubileumfeest. Maar graag richt ik me op het nieuwe jaar, want we gaan weer met z’n allen proberen er een geweldig jaar van te maken. Daar ben ik van overtuigd.
Wij zijn een gezonde vereniging, die vooral draait op de inzet van vrijwilligers. Het is niet vanzelfsprekend dat alle bardiensten weer ingevuld zijn, en allerlei activiteiten door verschillende commissies en hun leden georganiseerd worden. Daar zijn een aantal mensen onder ons verantwoordelijk voor en daar mogen we als vereniging heel trots op zijn.
Daarom is het komend jaar ook heel belangrijk, dat iedereen zich in blijft zetten voor onze vereniging. Bij deze doe ik dan ook hierbij een oproep aan degenen die het idee hebben om als vrijwilliger actief te willen zijn, zich bij een van de leden van het bestuur aan te melden. We kunnen nog steeds mensen gebruiken om onze vereniging goed draaiende te houden, want vele handen maken licht werk, nietwaar?

Op vrijdag en zaterdag is al lang een inloop voor donateurs. Uiteraard is dat doel vooral om gezellig met elkaar een biertje te happen. Niets mis mee, want zolang dit rendabel is vaart de club er wel bij. We zijn van plan om 1 x in de maand het visbakken weer in ere te herstellen en dan hebben we weer een mooie combi.
Als bestuur zijn we van mening dat we ons op de kaart moeten zetten gezien alle ontwikkelingen rondom ons clubhuis en zetten in om meer multifunctioneel te gaan worden dit alles uit een maritiem oogpunt.
Voor de komende 4 jaar hebben we een samenwerkingsafspraak met het Maris College die allerlei leerprojecten hebben rondom de haven en de zee, zij gaan ons clubhuis als leslocatie gebruiken.
Ook starten we 5 februari a.s. met een cursus netten breien – boeten. U kunt zich hier nog voor opgeven.
Vanaf januari dit jaar hebben we elke 2e dinsdag van de maand oud mariniers in huis.
Voor de jeugd willen we gaan bekijken of we iets kunnen gaan betekenen betreffende het vissen. Hebben jullie ideeën, schroom vooral niet maar deel ze met ons.
Vooralsnog staan er dit jaar 4 viswedstrijden op ons programma, met als hoogtepunt het Nederlands Kampioenschap Kleinbootvissen 2020 dat in mei wordt gehouden en wij als Afritters mogen of beter gezegd gaan organiseren. En ook daar gaan we iets moois van maken.
De live muziek 1 x in de maand zal zeker op het programma blijven staan in de ramendicht periode.

In het bestuur is sprake van wisselingen. Kelly is gestopt per 1 januari dit jaar. Als bestuur moet je altijd verantwoording afleggen aan de leden en dat gaat ook Kelly over vorig jaar nog doen. Maar in ieder geval dankt het bestuur haar op voorhand al voor haar inzet. Jacqueline is in het bestuur gebleven en neemt tijdelijk het penningmeesterschap op zich. We zijn nog op zoek naar een secretaris met goede bestuurlijke vaardigheden. Er gebeurt veel in dit gebied en daarom moeten de leden kunnen rekenen op een bestuur met visie en leiderschap. Tot dat dit is ingevuld zijn gelukkig de secretariële touwtjes stevig in handen van Cora. Oud gedienden Wim en ondergetekende zijn nog steeds in het bestuur en wel in dezelfde positie als gebruikelijk. Wim als wedstrijdcommissaris en ondergetekende als voorzitter.

Kortom, wij als bestuur hebben er zin in.

Hier wil ik het bij laten en wens iedereen mede namens het bestuur, een gezond en sportief 2020.

Laten we het glas heffen op een flitsend 2020!!! Proost !!!

Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *