Aanvullende mededelingen
Coronavirus

Beste leden en donateurs,

Vol verwachting keken wij uit naar de persconferentie van de minister-president en naar het perspectief dat hij voor ons ‘De Afrit’ als sportverenigingen zou kunnen bieden.
Duidelijk is dat er weer ruimte komt om te sporten en voor de horeca. Dit moet wel met het nodige verstand gebeuren. Als de cijfers tegenvallen en het aantal besmettingen weer oploopt dan worden de maatregelen vertraagd of teruggedraaid.

Duidelijk is ook dat de horeca sector is verdeelt in groepen en wij, ‘De Afrit’ vallen onder de categorie sportkantines. Dit betekent dat wij als laatste groep pas per 1 september weer open kunnen. Dit kan wijzigen aan de hand van de RIVM cijfers, zowel positief als negatief.

Doet zich vervolgens de vraag voor of openstellen van ons terras is toegestaan. De voorlichters van het RIVM, aan wie wij de vraag van onze situatie hebben voorgelegd, stellen vast dat ons terras hoort bij de sportkantine en adviseren ons daarom dringend niet open te stellen.

Op basis van bovenstaande hebben wij het besluit genomen om ons terras niet open te stellen.
Uitgangspunt is dat we ons moeten blijven houden aan de RIVM maatregelen.

Verder belangrijk om te weten:

– Onze trailerhelling is open. U mag varen onder de voorwaarde dat uw medeopvarende uit inwonende gezinsleden bestaat of anderszins met maximaal 3 personen aan boord waarbij u de 1,5 meter afstand respecteert.
– Viswedstrijden naar verwachting niet zijn toegestaan tot 1 september a.s.
– Ons clubgebouw ‘De Afrit’ naar verwachting gesloten blijft tot 1 september a.s.
– De ALV in aangepaste vorm zal gaan plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt.

Al deze maatregelen kunnen veranderen als gevolg van de ontwikkeling van de pandemie. Wij zullen u zo goed mogelijk per email of via de website informeren.

Blijf veilig en gezond.

Het bestuur.

Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *