Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
10 december 2020

Den Haag, 26 november 2020

Beste leden,
Allereerst spreken wij als bestuur de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, en de verordeningen de algemene ledenvergadering niet hebben laten plaatsvinden. Wij zijn echter wel verplicht om jaarlijks een ALV te houden. Gezien de onvoldoende daling van het aantal besmettingen gaan wij deze vergadering elektronisch organiseren.
Wij nodigen u dan ook uit voor de ALV van HSV De Afrit op 10 december 2020 via Zoom, aanvang 20 uur 15. Inloggen mogelijk vanaf 20.00 uur.
De agenda, de bijbehorende stukken en het machtigingsformulier kunt u door te klikken op de volgende linkjes (vanaf maandag 30-11-2020) downloaden.
Agenda plus bijlagen
Volmachtformulier
Jaarrekening 2019 Notulen ALV 2018
U kunt de documenten ook vanaf 30-11-2020 op de www.deafrit.nl vinden. Ga in het menu naar besloten bestanden. Dubbelklik op de map ALV en dan ALV 10 december 2020.
Om aan de vergadering te kunnen deelnemen wordt u binnenkort op uw bij ons bekende mailadres de link voor de vergadering, uw persoonlijke inlogcode en de instructie voor het gebruik van ZOOM gestuurd.
Wij verzoeken een ieder die een vraag voor de ‘rondvraag’ heeft deze bij voorkeur schriftelijk te stellen voor 7 december a.s. via info@deafrit.nl

Indien u iemand wenst te machtigen verzoeken wij u tevens het door u getekende machtigingsformulier te mailen naar info@deafrit.nl
Wij hopen u op 10 december in grote getalen te mogen begroeten in de virtuele ALV.
Namens het bestuur van Hengelsportvereniging De Afrit.
NB: Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag van u onder vermelding van de redenen.

Categorieën: Uncategorized

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *