HSV DE AFRIT

Verreweg het belangrijkste wat de vereniging te bieden heeft is de hele mooie en brede trailerhelling. Deze is breed genoeg om twee boten tegelijk te “verwerken”. In het geval dat er zowel uitgaande boten als ingaande boten gebruik van de trailerhelling willen maken heeft de uitgaande boot voorrang.

Hou een beetje rekening met elkaar er zijn ook andere verenigingen die gebruik maken van de Helling en waarschuw ons ook als er eventueel toch problemen met andere gebruikers zijn of dat er teveel zand of aangroei op de helling is dan kunnen we dit samen met de havendienst oplossen. Er is voldoende parkeergelegenheid voor zowel boot als trailer in de parkeervakken, zet deze liever niet op de stoep of op de helling als wij het doen kunnen we moeilijk mopperen over bootjes en zeilen van surfers die dit wel doen en er geld niet voor niets een parkeer verbod op de helling. Parkeer auto en trailer naast elkaar in de vakken en vergeet je trailerslot niet. Het terrein is niet bewaakt, houd hier rekening mee! Leg geen spullen zichtbaar in de auto en neem voldoende maatregelen om diefstal te voorkomen. Er zijn goede sloten verkrijgbaar om de trailer voor diefstal te behoeden.

Naast alle verenigingsactiviteiten wordt er ook aandacht geschonken aan de zeevissport in de ruimste zin van het woord. Verder wordt de ruimte geboden aan leden om hun verhaaltje te publiceren en/of gratis een kleine advertenties te plaatsen. Voorwaarde hiervoor is dat het zaken betreft die met de zeevissport te maken hebben.
De vereniging houdt jaarlijks een gezellige ledenvergadering waar een ieder natuurlijk van harte welkom is.
Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden georganiseerd, Ook volgend jaar willen we weer een aantal competitiewedstrijden gaan organiseren deels onderling en deels samen met de zusterverenigingen waar wij gelukkig goed mee samen kunnen werken. Zo leer je ook wat ander mensen en verenigingen kennen
De vereniging heeft, mag ik wel zeggen, één van de mooiste clubhuizen van de Nederlandse kust en vanuit het clubhuis heb je een gigantisch mooi uitzicht vanuit de havenmonding naar open zee toe.
Er worden regelmatig allerlei evenementen gehouden en georganiseerd door onze feestcommissie waar alle leden en donateurs van harte welkom zijn.
Ons clubhuis is vrijdag en zaterdag vanaf 16:00 uur open en is alleen toegankelijk voor leden/donateurs en genodigden.

Elke laatste vrijdag van de maand is visbakdag, natuurlijk word er naast een drankje op andere dagen dat we open zijn ook wat lekkers op tafel gezet.