ALV zal worden gehouden op 11 mei a.s. om 11.00 uur met daarvoor de jaarlijkse (verplichte) botenkeuring ongeveer 09.00 uur. Belangrijk kijk ook op mededelingen hieromtrent