Mededelingen

NOTULEN A.L.V.

Notulen van de ALV van de HSV De Afrit Scheveningen, gehouden op  Aanwezig: Bestuur,  Afwezig:  1. Welkom en opening. Voorzitter Sjaak Jansen opent vergadering en heet een ieder welkom. 2. Mededelingen/ingekomen stukken 3. Notulen van Lees verder…

Door De Afrit, geleden